Jak sporządzić testament u notariusza?

Notariusz to prawnik wykonujący szczególnie ważny zawód zaufania publicznego. Do obowiązków notariusza należy sporządzanie aktów notarialnych oraz dokonywanie innych czynności notarialnych. Jego zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa obrotu prawnego stronom, które stawią się w kancelarii notarialnej.

W jakich sprawach udać się do kancelarii notarialnej?

Ustawa Prawo o notariacie z 14 lutego 1991 r. określa pełny katalog czynności jakich dokonuje notariusz. Do najbardziej powszechnych zalicza się:

– sporządzanie aktów notarialnych – najczęściej dotyczą one obrotu nieruchomościami, umów związanych z prowadzeniem spółek prawa handlowego, testamentów, pełnomocnictw czy umów majątkowych małżeńskich;

– sporządzenie aktów poświadczenia dziedziczenia – potrzebne w celu stwierdzenia praw do spadku – zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia wywołuje skutki jak prawomocne orzeczenie sądu o nabyciu spadku;

– sporządzanie poświadczeń – własnoręczność podpisu, datę okazania dokumentu, zgodność wyciągu, odpisu lub kopii z dokumentem oraz pozostawanie osoby przy życiu lub w określonym miejscu (co najczęściej wykorzystywane jest do celów organu rentowego).

Oprócz tego do obowiązków notariusza należy także składanie wniosków o wpis w księdze wieczystej wraz z odpowiednimi dokumentami, sporządzanie projektów aktów, przyjmowanie na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych, dokumentów, danych na informatycznych nośnikach danych. Gdy poszukiwany jest dobry notariusz Kraków oferuje dostęp do wielu wykwalifikowanych specjalistów.

Cennik czynności notarialnych

Gdy dokonamy już wyboru kancelarii, odpowiedni notariusz Kraków cennik ustali indywidualnie. Stawka za wykonanie usługi uzależniona jest od rodzaju czynności z uwzględnieniem maksymalnej kwoty taksy notarialnej, określonej w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. Oprócz kosztów samej czynności trzeba także doliczyć podatek VAT, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn czy opłaty sądowe.

Podziel się

1 Komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

2 × 5 =