Odszkodowanie – Komu i kiedy się należy?

Odszkodowanie to świadczenie, które musi być wypłacone w przypadku szkody wyrządzonej przez podmiot prawa cywilnego, w tym przez Skarb Państwa. W większości przypadków odszkodowanie pełni funkcję kompensacyjną. Są to pieniądze wypłacane osobie, która poniosła stratę finansową w wyniku wypadku lub urazu spowodowanego zaniedbaniem innej strony. Wysokość odszkodowania musi być zatem adekwatna do rozmiaru wyrządzonej szkody. Odszkodowanie powinno obejmować zarówno rzeczywiste szkody (lub straty), jak i utracone korzyści – wszystko to, co poszkodowany mógłby osiągnąć, gdyby nie doszło do zdarzenia.

Kiedy należy się odszkodowanie?

Jedna strona może pozwać drugą w celu odzyskania odszkodowania za wyrządzone szkody. Odszkodowanie to odpowiedzialność cywilna, która powstaje, gdy ktoś wyrządzi szkodę, naruszając prawo. Istnieją dwa rodzaje odpowiedzialności odszkodowawczej: deliktowa (zachowanie sprzeczne z prawem i zasadami współżycia społecznego) i kontraktowa (naruszenie lub zaniedbanie obowiązku wynikającego z zawartej z kimś umowy). Aby ktoś mógł odpowiadać za szkody, muszą zaistnieć określone warunki:

  1. bezprawność czynu – W przypadku odpowiedzialności deliktowej osoba ponosi odpowiedzialność za naruszenie powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub zasad społecznych; w odpowiedzialności kontraktowej – naruszenie zobowiązania.
  2. adekwatny związek przyczynowy – Art. 361 § 1 k.c. ustanawia związek przyczynowy pomiędzy danym zachowaniem a powstałą szkodą.
  3. wina – Sprawca odpowiada za swoje czyny, niezależnie od tego, czy są one umyślne, czy nie. Z przestępstwami nieumyślnymi mamy do czynienia wówczas, gdy sprawca nie przewiduje, że w wyniku jego działania może dojść do popełnienia przestępstwa, choć ponosi odpowiedzialność za ten skutek, jeśli do niego dojdzie.

Jeśli uważasz, że należy Ci się odszkodowanie, to wejdź na stronę: https://euroexpert.szczecin.pl/odszkodowanie/.

 

Podziel się

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *