W jaki sposób przeprowadza się badanie sprawozdania finansowego?

Zgodnie z obowiązującymi w naszym kraju przepisami niektóre z podmiotów gospodarczych mają obowiązek przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego ze swojej działalności. Polega ono w głównej mierze na działaniach, mających na celu stwierdzenie stopnia rzetelności danych w nim przedstawionych. Jak wygląda ten proces w praktyce?

Badanie sprawozdań finansowych – podstawowe informacje

Wyspecjalizowane podmioty, zajmujące się usługami w tym zakresie, takie jak https://akdudziak.pl/badanie-sprawozdania-finansowego/, muszą skontrolować, na podstawie zapisów końcowych sprawozdania finansowego oraz dokumentacji księgowej, na ile stan w nich uwzględniony odpowiada rzeczywistej sytuacji przedsiębiorstwa, zarówno pod względem dochodu, jak i posiadanego przez dany podmiot majątku. Osoby, powołane do badania sprawozdawczości, powinny również odnieść się w trakcie swej pracy do zgodności przedstawionych danych z wymogami obowiązującego aktualnie prawa. Efektem działań rewidenta jest raport, zawierający kluczowe informacje na temat przedstawionej powyżej problematyki oraz określenie obszarów, w których istnieje potencjalne ryzyko zniekształcenia informacji, zawartych w dokumentacji finansowej danej jednostki.

Podziel się

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *