Badanie penetracji asfaltu penetrometrem

Badanie penetracji asfaltu polega na pomiarze głębokości zanurzenia igły penetracyjnej poddanej obciążeniu 100 g w ciągu 5 sekund. Badanie asfaltów o penetracji do 50 mm wykonuje się w temperaturze 25°C, natomiast temperatura badań pozostałych asfaltów (o penetracji powyżej 50 mm) wynosi 15°C. Pomiar wykonuje się za pomocą specjalistycznego sprzętu określonego w normie PN-EN 1426.

Przebieg badania:

  1. przygotowanie 100 g asfaltu w naczyniu określonym w normie oraz doprowadzenie go do odpowiedniej temperatury,
  2. opuszczenie igły do poziomu wody,
  3. zwolnienie sworznia,
  4. trzykrotny pomiar zagłębienia igły w odległościach minimum 10 mm,
  5. wyliczenie średniej z pomiarów.

Sprzęt do badań

Do wykonania badania penetracji asfaltu wymagany jest następujący sprzęt:

  • penetrometr / twardościomierz,
  • igła penetracyjna,
  • łaźnia wodna pozwalająca utrzymać temperaturę badania z dokładnością do 0,1 °C,
  • metalowe naczynie w kształcie cylindra o wymiarach: średnica 55±2 mm, wysokość 35±2 mm.

Interpretacja wyników

Wynik badania pozwalają określić rodzaj asfaltu i np. zweryfikować, czy dany asfalt mieści się w klasie, którą oferuje producent (rafineria). Klasy asfaltu to m.in. 35/50, 50/70, 100/150 itd.. Klasy są uzależnione są od wyniku badania penetracji asfaltu (przykładowo kategoria 35/50 oznacza, że penetracja asfaltu wynosi od 3,5 mm do 5,0 mm). W celu określenia klasy asfaltu należy pomnożyć głębokość zanurzenia penetrometru x10 – np. 6,5 mm zanurzenia igły oznacza, że penetracja wynosi 65, a więc asfalt mieści się w ramach klasy 50/70. Interpretacja wyników pozwala stwierdzić, czy dany asfalt nadaje się do określonego celu.

Przykładowo, asfalty 35/50 i 50/70 są odpowiednie do budowy dróg, ale nieodpowiednie do wykonywania emulsji asfaltowych, ponieważ w produkcji emulsji stosuje się asfalty 70/100 i 100/150. Zarówno zbyt wysoka, jak i zbyt niska penetracja asfaltu może powodować problemy podczas wykonywania nawierzchni drogowych i produkowaniu wyrobów asfaltowych. Zbyt miękka nawierzchnia może ulegać koleinowaniu, natomiast zbyt twarda może z czasem pękać. Problemy z używaniem nieodpowiedniego asfaltu występują także przy produkcji wyrobów asfaltowych (emulsje, lepiki). Wówczas ich lepkość może być zbyt duża lub zbyt mała.

Podziel się

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *