Jak wygląda rozliczanie wynagrodzeń pracowników?

Wynagrodzenie, które podawane jest w umowie o pracę określone jest w kwocie brutto. W związku z tym wypłata, którą rzeczywiście otrzymuje pracownik jest dużo niższa. Dzieje się tak, ponieważ kwota podana w umowie zostaje pomniejszona o składki na ubezpieczenia społeczne, podatek dochodowy czy ubezpieczenie zdrowotne. Pracownik, który zajmuje się rozliczaniem wynagrodzeń powinien mieć zatem szeroką wiedzę, jak prawidłowo wyliczać kwotę wynagrodzenia przy oskładkowaniu dodatkowych składników wynagrodzenia. Prywatni przedsiębiorcy mogą skorzystać z oferty firm księgowych, które realizują usługę w zakresie, którym są kadry i płace Olsztyn to jedno z wielu miast, gdzie znajdziemy sporą liczbę firm zajmujących się tą tematyką. 

O czym należy pamiętać?

Osoba zajmująca się rozliczaniem musi pamiętać, że elementami wynagrodzenia są premie, wynagrodzenie chorobowe, za godziny nadliczbowe czy też ekwiwalent za urlop, które wymagają potrącenia składki ZUS. Obowiązkowi oskładkowania nie podlegają wybrane formy wynagrodzenia, w tym między innymi diety i zwrot kosztów podróży służbowej, odprawy rentowe i emerytalne, nagrody jubileuszowe, odprawy, świadczenia związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych. Wykonywanie rozliczeń znacznie ułatwiają programy księgowe.

Podziel się

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *